Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CŨNG NGẦN ẤY ÐAU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng
Tưởng như có bão có bùng trong tim
Ðêm tôi nguyệt tận sao chìm
Ðêm em đất ngả trời nghiêng bao lần

Qua cơn gió bụi cát lầm
Gặp hay không gặp cũng ngần ấy đaụ

hahuyenchi

Unending Load of Aches

Such a strange feeling of longings
Akin a huge hurricane on hold
At night, I exhaust the firmament
You experience upheavals untold

Through the dust storms and quick sands
With you here or absent,
The load of aches does not end.

English version by baongoc
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003