Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TUYỆT VỜI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Bản đàn dìu dặt âm xưa
Bốn dây thổn thức gíó mưa gọi người
Môi như còn ướt bờ môi
Ðời không sông nước mà đời lênh đênh

Nhạc tình dào dạt ân tình
Cung đàn muôn điệu âm thanh biển trời
Tuyệt vời trong cái tuyệt vời
Bõ công giành giật với đời há em?

hahuyenchi

Wonder

The sweet melody of yesteryear
Sounds as laments on the violin calling for you
Searching for your lips wet with desire
Being at high tide, love floats by your side

The ballad is full of grace
In a symphony of celestial sounds
Wonder among nature's wonders
Worth a thousand snaps from worldly matters.

English version by baongoc
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003