Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DÂY OAN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ðường dài chưa nản chân bon
Xa nhau cách mấy vẫn còn nhớ nhau
Một bên nín thở qua cầu
Bên kia ngậm đắng nuốt sầu chưa quen

Ðã toan trả ngựa, bán thuyền
Lại ta đứt ruột, lại em héo lòng
Ðường dài trốn cũng như không
Dây oan mối nọ chéo tròng mối kiạ

hahuyenchi

. Entangling chains

The road is long, but steadily we progress
Although distant, we think of each other
You hold the breath when crossing the love bridge
I am unused to woes a span over.

Thinking of returning the horse and boat
I am torn, you are withered
Where to hide during the long trek?
Amid entangling chains, we are lost.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003