Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TÌNH VÔ TÌNH
HÀ HUYỀN CHI

Như người chưa từng thuộc về ta
Nhấp nhổm với trăm điều nếu, sẽ
Người tự giam chi trong tháp ngà
Tình dư giả tín điều bánh vẽ

Ta lục từng ngăn sâu kỷ niệm
Gặp đó đây hạnh phúc mơ hồ
Dường như chúng chỉ là phù phiếm
Như đời tình dường đã yên mồ

Ta vốn biết nhiều điều phi lý
Phục trong tâm như bóng với hình
Tới đã khó, quay lui chẳng dễ
Dốc mỏi, tình xa, tình vô tình.

HÀ HUYỀN CHI

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003