Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐỊA ÐÀNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Vầng trăng hôn mái tóc rừng
Cây nao nức thở lá chừng hồi sinh
Núi sông chan chứa ân tình
Với nhau cạn chén nghiêng bình mà say

Trích tiên thánh phạt, trời đày
Ðịa đàng gần xịt, từ ngày có nhaụ

hahuyenchi

Paradise on Earth

The moon kisses the forest of dark hair
Trees grope for breath, leaves emerge from dormant stage
Mountains and rivers harbor much affection
In love and spirit we empty this cup in unison.

From Heaven, banned by gods and sages
We live in Paradise on Earth,
Since knowing each other.

English version by baongoc

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003