Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHÂN SÓNG
HÀ HUYỀN CHI

Tôi đi chân sóng vật vờ
Mắt đêm thiếu ngủ khật khờ nhịp tim
Trăm nghìn phương nhớ dặm phiền
Vẫn trôi lãng đãng về em một dòng

Miệt mài tôi viết uổng công
Hững hờ em đọc, nhớ không nhớ gì
Vẫn bằng chân sóng tôi đi
Bồng bềnh lúc tỉnh, khi mê bềnh bồng.

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003