Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HÃY ÐÊM NGHE MẠCH SUỐI NGẦM
HÀ HUYỀN CHI

Cái qua thì đã qua rồi
Cái chưa còn đó hạ hồi tính sau
Không ai làm được anh đau
Trừ em cấm cẳn vàng thau nghi ngờ

Bắt anh đợi đến bao giờ
Trăm con dốc nản giữa mùa phân vân
Hãy đêm nghe mạch suối ngầm
Lòng anh từng phút âm thầm nhớ em.

hahuyenchi


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003