Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
THIÊN THU NẰM TRONG MỘT SÁT NA - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Giải sao hết những lời ngụy chứng
Cách gì bưng tiếng cú lời ma
Buồn vui ấy làm nên đời sống
Dễ gì phân hai chữ chính tà

Chữ đã viết từng lời phế phủ
Lời đã trao dệt gấm thêu hoa
Thơ bay vút đỉnh trời thi ngữ
Thiên thu nằm trong một sát na

Như sông lớn trăm dòng góp lại
Thành đại dương tình nghĩa mênh mông
Như ta đó trái tim bất hoại
Ðã trao nhau từ buổi tao phùng

Thơ cứ ném vào lò lửa cháy
Ðời dẫu tan hồn mãi không tan
Rồi mai hậu sẽ người tìm thấy
Ðóa ân tình nở giữa tro than.

hahuyenchi


Eternity within a flash of time

How to solve fabricated depositions
Uncover falsifications
These occurrences fill up our life
Blurring the line between wrong and right.

Words written deep from the heart
Are exquisite expressions of art
To the apex of poetry, verses soar high
Eternity is within a flash of tim¹

A collection of large rivers
Pours into an ocean of love
Indestructible, our hearts to each other
Are given since the first encounter.

Verses are thrown in the burning fire
Life ends, yet the soul is alive
Posterity will witness at last
The blossom within the ashes.

English version by baongoc 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003