Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHỦ NHẬT
SƯƠNG MAI

Lòng sao trống trải vô duyên quá
Đốt nến, xông trầm vần trống trơn
Chủ Nhật nằm nghe lòng vắng ngắt
Không vui, mà lạ, cũng không buồn.

Sương Mai


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003