Jan 17, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
Ý VÀ TỪ
VIỆT BẰNG

Tìm trong áng cổ thi
người xưa nói những gì?
Thấy hoài những giọt mực,
chảy theo dòng cảm xúc.

Tập thơ dày bụi phủ,
mùi hương giấy đâu đây.
Với người, ta tâm sự
trong kiếp sống lưu đầy.

Chuyện nhà thơ Lý Bạch,
đang giữa dòng chiếc bách.
Nhẩy xuống sông ôm trăng,
không lãng mạn nào bằng.

Lần giở những trang sách,
khô cứng như nham thạch.
Nỗi buồn đang lún sâu,
Mình lạc bước từ lâu?

Chữ nối tiếp từ ngữ,
ý nối ý thơ sầu.
Lạc loài thân lữ thứ,
thơ trau chuốt vài câu.

VIỆT BẰNG
07/14/04

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003