Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HÃY LÒNG THANH THẢN NHƯ SÔNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ðừng nha hờn gió ghen mưa
Cho nhau lên ruột te tua với buồn
May sao mình vẫn chưa buông
Lại vin cành khổ đoạn trường mà đi

Tình này không dễ gì chia
Lại như nhật nguyệt sớm khuya ở cùng
Hãy lòng thanh thản như sông
Với mây phiêu dạt bềnh bồng cùng trôi

hahuyenchi

With Hearts Serene as a River

Don't let unfounded jealousy
Chafe our deepest feelings
Still bound we are, luckily,
Along the rugged path trailing.

Our love cannot be divided
Alike the moon and sun in time
With hearts serene as a river
Among clouds we flow together.

English version by baongoc 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003