Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
GIÓ NÚI TRĂNG NGÀN
HÀ HUYỀN CHI

Ơn em chút dạ quan hoài
Dẫu em cửa đóng then cài, kín bưng
Thì như mắt gỗ tai rừng
Níu hay không níu cũng chừng ấy oan

Lửa tim khi đượm lúc tàn
Tình như gió núi trăng ngàn cũng vui

hahuyenchi


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003