Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BÀI THƠ KHÔNG TÊN
ÐÀM TRUNG PHÁN

Ta về trong dĩ vãng
Người tìm đến tương lai
Còn gì nơi hiện tại
Nhắn chi cho ngày mai?
Giòng đời trôi mãi mãi
Kỷ niệm nào tàn phai!

ÐÀM TRUNG PHÁN

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003