Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THƠ XƯỚNG HỌA MINH ÐĂNG - HOÀNG LAN CHI
MINH ÐĂNG
XƯỚNG:

DẤU CŨ

Ðã từng quen biết, hỏi tên chi ?
Lâu lắm không thư, chẳng nói chi !
Xưa ở Sài Thành, là ngọc diệp,
Nay về Rừng Gió, vẫn kim chi ?
Hạt thương, rơi mất, còn thương lắm?
Sợi nhớ, đứt hoài, có nhớ chi ?
Mưa bụi, tóc thề mờ dấu cũ,
Nhìn hoa lan nở nhớ chi chi …

Minh Ðăng

HỌA NGUYÊN VẬN

BÓNG CŨ

Vì sao quen biết, để làm chi?
Nguời bặt tin nào biết nói chi
Ai nói , xưa kia là ngọc diệp
Ai bày, Rừng gió vẫn kim chi?
Hạt thuơng, chưa nhận ,mà thương lắm
Sợi nhớ, xin đừng, để luỵ Chi !
Rừng gió rêu phong mờ bóng cũ
Ðáng gi chuyện cũ nhắc làm chi.

Rừng Gió, 07/02/2004
Hoàng Lan Chi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003