Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
KHÓC THẦM - English version by NGÔ ÐÌNH CHƯƠNG
MẬU BÌNH

Xếp hàng mua mớ cá ươn
Càng gần tới đích thiên đường càng tanh.

Tưởng đâu giỗ chạp linh đình
Tiếng dao tiếng thớt nhiệt tình thái băm.

Chó nằm gậm phản khóc thầm
Những xương cùng vẩy người ăn thòm thèm.

maubinh
MB/TÐ/96

Weeping Silently

People stand in line to buy a handful of spoiled
fishes
Closer and closer to "Paradise",the smell is more
offensive
Back in the kitchen, it's the air of celebration
Knife sharpening, chopping,all sound very busy

Their dog's weeping silently under the plank-bed
Bones and scales aren't enough for people to eat

English version by Ngo Dinh Chuong

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003