Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NGHĨ BAO LÂU CHO ÐỦ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ðốt điếu thuốc nửa đêm
Thả khói vào tâm sự
Nếu đời này thiếu em
Ta còn gì để nhớ

Thả khói vào hư vọng
Mai ngày mình có nhau
Mãi nuôi cơn dị mộng
Sẽ vượt qua đỉnh sầu

Nghĩ anh, chờ giấc ngủ
Nghĩ em, dỗ canh hàn
Nghĩ bao nhiêu cho đủ
Ấm nỗi ta muộn màng.

hahuyenchi


A Long String of Thoughts

Lighting the cigarette at midnight
I blow the smoke in my heart
If you are no longer in this life
What is left to wish for?

Blowing the swirl in illusion
When sharing life to-morrow
We will relish the strange dream
To overcome deepest sorrows.

Thinking of me, you wait for sleep
Thinking of you, I hang in the cold night
So many thoughts in a long string
To comfort our late coming.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003