Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TRANG LÒNG
SƯƠNG MAI

Lòng tôi như trang giấy mới
Tôi đang viết lại từ đầu
Viết mà không lần tự hỏi
Sẽ bắt đầu lại từ đâu?

Lòng tôi như chân trời mới
Lạ lùng lạc lẫm nơi đâu
Không biết mình từ đâu tới
Đã quên khởi điểm lúc đầu

Lòng tôi như căn nhà mới
Chưa một vết chân nào qua
Thảm trắng, trắng tinh từng sợi
Mùi sơn thơm ngát hương nhà

Lòng tôi như chùm hoa mới
Thơm tho nở đoá lạ lùng
Ngỡ ngàng nhận ra một tối
Khi người bước đến ung dung

Lòng tôi như tờ giấy mới
Tôi mang đến tặng cho người
Một ngày đầu xuân phơi phới
Trang lòng ghi những niềm vui

Sương Mai

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003