Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
LÒNG TÔI
SƯƠNG MAI

Ôi lòng tôi,
Có cơn bão nhỏ đi qua
Tôi gọi nó là cơn bão trong tách trà
Tôi sẽ dìm nó xuống
Để cơn bão không trở thành cơn bão lớn

Ôi lòng tôi,
Có cơn giông vừa đến
Tôi gọi nó là cơn giông giữa sân nhà
Tôi sẽ giữ nó lại trong phạm vi nhỏ hẹp
Đế cơn giông kia, không làm sụp đổ đời tôi

Ôi lòng tôi,
Đang gợn sóng ...
Gió ơi, hãy im đi
Hãy trả lại phẳng lặng cho mặt hồ
Gió ơi, hãy ngừng đi
Cho lòng tôi bình yên

Ôi lòng tôi,
Đang nổi gió ...
Tôi sẽ khép lại cánh cửa
Đế gió không tràn vào
Làm nghiêng ngả, lòng tôi.

Sương Mai

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003