Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐỪNG LIỆNG ÐÁ XUỐNG LÒNG TA, GIẾNG CẠN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Người vô tình liệng tim ta ven đường
Ðập thoi thóp đợi chờ hoài vô ích
Buồn cho người chưa thật dạ yêu thương
Câu thề hẹn đã bay vào vô tích

Giá sai lầm ta bây giờ phải trả
Ðong đưa người rồi sẽ được đền bù
Cứ tiếp tục thả mùi hương phấn lạ
Quanh vườn người rồi ong bướm vi vu

Giới hạn người là sân si vô hạn
Lòng tham người ai biết đáy là đâu
Ðừng liệng đá xuống lòng ta, giếng cạn
Thả cánh hoa chào biệt đỡ buồn nhau

hahuyenchi

Don't Drop Stones
On My Heart, A Dried Well

You discard my heart on the wayside
Ignoring its beats for so long
To you who have not loved truly
Where have the promises gone by?

A hard price, I have to pay
Unfettered, you will find refuge
Sowing scents and perfumes
In the garden, bees will flock over

Your wants are limitless
Your desires, fathomless
Don't drop stones on my heart, a dried well
Better send a less hurting farewell.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003