Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LỜI VÔ NGÔN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Quanh em rượu nói hoa cuời
Em không, nhưng nói bằng lời vô ngôn
Nghe em xao xuyến đáy hồn
Như đôi tiếng hạc rụng buồn đâu đây

Quanh ta muông thú một bầy
Nói lời ngụy nghĩa héo cây khô cành
Quanh ta kỷ niệm xây thành
Nhớ em biển rộng, nhớ anh sông dài

hahuyenchi

Words Untold

Around you, people talk volubly
You don't, but speak with words untold
I listen to the stirrings in your soul
Like notes warbled from cranes nearby?

Around me are vultures
Uttering inflaming words
Encircling us are walls of memories
Missing you like vast seas
Loving me like unending rivers.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003