Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐÈN TRỜI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Rừng khuya lấp lóe ánh đèn
Nhà ai thao thức tàn đêm lạnh lùng
Có chăng tâm sự đắng lòng
Ðêm đêm thắp nến ngồi hong nỗi buồn?

Suối khô nhớ trận mưa nguồn
Nước trôi thảng thốt vẫn còn muốn trôi
Có không một ngọn đèn trời
Soi ta tháng núi ngày đồi nhớ nhau

hahuyenchi

. Celestial Lamp

In the dark forest, the lamp vacillates
Through the cold night you are awake
Full of sorrows so bitter
To confide by the candle that flickers.

The dried source recalls the shower
The serene flow runs its course
In the night is the celestial lamp
Illuminating long days and months
Away from each other.

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003