Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LÀM SAO
SƯƠNG MAI

Lòng ta như mảnh lụa nhàu
Trải làm sao, vuốt làm sao bây giờ?
Buồn làm nát cả hồn thơ
Phủi làm sao cái bơ vơ tội tình

SƯƠNG MAI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003