Aug 08, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
GỬI LẠI SANTA ANNA
SƯƠNG MAI

  Cụm mây phía dưới chân em
Một vùng mây trắng như quên lối về
Em đi nắng có ai che?
Em về gửi lại góc hè phố quen.


SƯƠNG MAI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003