Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CƠN GIẬN BÁO ÐỜI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Trăng treo trên ngọn tùng già
Gió gây gấy lạnh trên da phong trần
Em xa nhưng rượu thật gần
Lá gan bán mạng, cái tâm bán trời

Na theo cơn giận báo đời
Ðặt trên chiếu bạc hồ vơi lại đầy/.

hahuyenchi

USELESS ANGER

The windy moon hung on the cedar
Reflects on the skin that shivers
You are afar, but the ferment is near
Ruining my health with the liver,
The soul with my heart.

Why tag along this useless anger
As ante on the gambling table,
Good luck, bad luck again recurs.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003