Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÙNG RƠI THANH THẢN TẬN CÙNG NGHĨA RƠI
HÀ HUYỀN CHI

Cơn mưa để lại cầu vồng
Cơn ta để lại trăm vòng kẽm gai
Trói vào hạnh phúc đắng cay
Cởi ra tự ái lắt lay mỏng dần

Bao phen phán vội, xét lầm
Lá gan úng thủy, máu bầm cuống tim
Cơn anh rồi lại cơn em
Mưa mù tâm thức, mưa ghen xé lòng

Áo xiêm bỏ lại cầu vồng
Cùng rơi thanh thản tận cùng nghĩa rơi

Hà Huyền Chi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003