Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐÊM RỪNG- English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI
.
Tình xa dường đã bớt xa
Sông vây núi chắn cũng là có nhau
Bây giờ tính chuyện mai sau
Chăn đơn chợt ấm gối sầu chợt vơi

Lửa tin thắp ở bờ môi
Ðủ hong tình lỡ sáng soi đêm rừng

hahuyenchi

The Forest Night

Love far away seems closer
Together amid mountains and rivers,
We plan for the future
The lone couch feels warmer, sadness dissipates

The flame of faith burns your lips
Kindling love to illuminate the forest night.

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003