Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ÐỜI CẦN CHI MỘT TẤM LÒNG SON?
HÀ HUYỀN CHI

Ta phưỡn ngực phóng tầm nhìn bao quát
Dỏng tai nghe động tĩnh quanh nàng
Ta nín lặng khi sầu lên tiếng hát
Vờ thản nhiên mà cay đắng vô vàn

Ta hào sảng và cũng ta biển lận
Ta cuồng si mà giả bộ hững hờ
Em vô tình đã giết ta nhiều bận
Giấu thương đau bằng dăm nụ cười ngơ

Ta đạo đức và cũng ta phóng đãng
Chơi mút mùa chưa vượt khỏi giới răn
Ráng thành khẩn với mình, với bạn
Cũng quay lưng ngảnh mặt khi cần

Ta trẻ thơ và ta già cốc
Rất dại khờ, đôi lúc cũng tinh ma
Vẫn nghĩa đảm sau nửa đời lăn lóc
Sau lưng đầy thương tích chửa lên da

Vương quốc ta teo dần cương giới
Niềm tin em dường cũng hao mòn
Lời chân thật em ngờ gian dối
Ðời cần chi một tấm lòng son?

hà huyền Chi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003