Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
KHÓI THỊ PHI - English version by Baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Thơ chảy máu suốt phần đời vong quốc
Quê trong lòng như vạn mũi kim đâm
Em khờ khạo cũng thường khi tai ngược
Thường giết ta vì ghen sảng chém lầm

Ðời thừa thãi những manh nha đố kỵ
Cây muốn yên mà gió chẳng cho yên
Sau kẽ lá vẫn cú diều thầm thỉ
Vẫn đòn ngầm vấy bẩn chẳng căn nguyên

Ta đóng cửa, chặt cầu dường vô ích
Người bon chen còn thả khói thị phi
Em ngờ nghệch hạch hòi từng dấu tích
Ðắng lòng ta từng ngõ ngách hoài nghi

hahuyenchi

. Smoky Rumors

Poetry bleeds through the exile
The country in me pierces like darts
Though naive, your comments are biased
Killing me with unfounded blows.

Life is replete with wicked minds
The tree seeks peace to no avail
Through the foliage, the wind murmurs
Spreading whiplashes haphazardly

Closing the gate, burning the bridge
Do not block the smoky rumors
You inquire about their sources
Bruising my heart with idle doubt.

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003