Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NGOẶC KÉP - English version by Ngô Ðình Chương
MẬU BÌNH

Kế hoạch quan trọng cỡ nào
Tới tay thư lại như vào nhà giam
Xăm soi đủ kiểu luận bàn
Ngoặc đơn, ngoặc kép, ngoặc tam trả về.

maubinh
MB/TÐ/71

Payoff

Regardless of how important the project is
It'll be held as a prisoner by the bureaucracy
All they discuss is the way of payoff
Straight,undertable or sweetheart deal for its release

NGÔ ÐÌNH CHƯƠNG


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003