Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CƠN MÊ LẦM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

(Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài)
Nguyễn Du

Với nhau một chữ tình
Dựa vào nhau còn ngại
Mũi dao của bạn mình
Phóng từ cơn mê hoại

Em thử nhìn quanh ta
Những hình nhân giả nghĩa
Những quay quắt quá đà
Những đổi mầu rất lẹ

Bạn phản bạn như không
Vì lợi danh trước mắt
Vẫn thơn thớt mặn nồng
Vẫn giả vờ son sắt

Với nhau một chữ tâm
Chữ tài đâu xá kể
Sau những cơn mê lầm
Muốn quên không phải dễ

Em nên nhìn cho tỏ
Ðừng nhẹ dạ như anh
Khi biết người tráo trở
Sẽ đau hơn trọng hình.

hahuyenchi

Spellbound

[A good heart equals three times ones talents]
Nguyen Du

We share in love
Still not completely
Darts from our friends
Are shot while spellbound

Who are around us?
Feigned human faces
Truly abusive demands
Quickly changing hands

Friends do harm friends
Through greed and interest
Showing regards at best
Amid forged faithfulness

We come to each other
With our hearts, not talents
Nor material goods
After the spells in illusion
It is hard to sink in oblivion

Do discern with clarity
Don't be fooled like me
When you see people reverting
The pain is excruciating.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003