Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BÊN KIA NỖI SỢ CÒN CƠN SỢ
HÀ HUYỀN CHI

Em nhớ chi ngoài nỗi nhớ chàng
Giấu chi trong ánh mắt kinh hoàng?
Bên kia nỗi sợ, còn cơn sợ
Rắn giả thầy tu, nọc ngụy trang

Em có chi ngoài nỗi ước ao
Ðược cười thanh thản, khóc ồn ào
Ðược thun mình lại trong tay mộng
Ðược hát cho đầy phổi khát khao

Em có trong đời nỗi trống trơn
Con tim chết héo ngủ trong buồn
Con đường gai góc đi không tới
Dấy ở bình yên ngọn bão cuồng

Em ủ trong lòng nỗi nhớ đau
Cây đàn vui hóa thạch từ lâu
Ðôi khi đàn đá lừng giai điệu
Lúc mở hồn ra, lúc có nhaụ

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003