Jan 17, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NGÔN NGỮ
VIỆT BẰNG

Nếu gặp em
Ði Spa buổi sáng
Tôi tới gần làm quen
Mùi Revlon trong gió thoảng
Bên lối đi,
cỏ rối sương mềm

Trên ghế đá công viên
Mình nói chuyện
Bằng ngôn ngữ trái tim
Trong tinh thần Ðại Học
Và quên thu mình trong vỏ ốc.
Tôi về, huyền thoại ru êm
Em đi bước nhỏ,
Phố dài thêm.

VIỆT BẰNG

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003