Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NGHI HOẶC
HÀ HUYỀN CHI

Dăm hạt tình em rải vu vơ
Chàng lượm mót dỗ dành cơn đói
Dòng mực thơm chảy suối lững lờ
Núi nghi hoặc chập trùng dấu hỏi

Ôm ngắc ngư hạnh phúc treo ngành
Hoa trái gốm bày trong tủ kính
Chẳng thể ăn, mà bỏ không đành
Cùng rỗ mặt sau nhiều toan tính

Thoát không khỏi vòng cung oan nghiệt
Tiến hay lùi đều khó như nhau
Tam tứ núi, cùng trèo chối chết
Thất bát giang, cùng lội với sầu

Dăm phút gọi cho ngày tươm mật
Mộng như chim vỗ cánh xa bay
Lại hăm hở qua nghìn cửa chấp
Em hay, trời hay, và ta haỵ

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003