Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HƯƠNG XƯA
SƯƠNG MAI

Mốt mai
có gặp lại người
Hương xưa
có thoảng đôi lời dấu yêu
Ta về lắng tiếng thông reo
Nghe con chim hót
lưng đèo buồn hiu


Sương Mai


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003