Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CLOSER OR MILES APART - BẢO NGỌC dịch thơ Hà Huyền Chi
HÀ HUYỀN CHI

Mở đã mở những lời si ngốc
Phiền đã phiền lạc phách tiêu hồn
Nghe đã đủ những điều gai góc
Buồn đã buồn dù giận hay thương

Mũi tên ấy bắn từ vô thức
Ðúng hay sai cũng thẳng một đường
Ví thử sẽ gây thêm phiền phức
Thì nói gì hai chữ keo sơn

Tiến cũng được mà lui cũng được
Sẽ gần hơn hoặc sẽ ngàn trùng
Bầy quạ chết trên cầu Ô Thước
Tấm lòng ngay chừng sẽ như cung.

hahuyenchi

Closer or miles apart

Words from a fool are uttered
To the soul, doing ultimate hurt
Enough sharp stings are heard
Sorrow has broken in love or hate

The arrow shot from the unconscious
Carrying the message right or wrong
Has reached its destination
A torment for the promise to stay along

We can step forward or backward
Be closer or miles apart
On the legendary bridge die the crows
The true heart is an open bow.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003