Jan 17, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TÌNH NHƯ BÓNG MÂY
VIỆT BẰNG

Em biết,
tình anh như bóng mây.
Mà em cho mãi,
vẫn không đầy.
Em ơi là mộng
hay là thực?
Cỏ rối còn đây,
vắng dấu giầy.

VIỆT BẰNG


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003