Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ALIVE WITH PAIN, SUSPENDED IN DEATH - BẢO NGỌC dịch thơ Hà Huyền Chi
HÀ HUYỀN CHI
Sống Ðau, Chết Dở

Tuổi xanh Mũ Ðỏ thiên thần
Sống hùng, sống mạnh đâu cần sống lâu
Tuổi chiều trắng tóc bạc râu
Nhớ em chết dở, sống đau từng ngàỵ

hahuyenchi

. Alive with pain, suspended in death

During my youth, a Red Beret angel
Intrepid in action, strong in health
Carefree about living or dying
In graying years of fate, I miss you each day,
Alive with pain, suspended in death.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003