Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TOGETHER IN TRIUMPH AND LOSS - BẢO NGỌC dịch thơ Hà Huyền Chi
HÀ HUYỀN CHI
Thôi ThìVinh Nhục Có Nhau

Ðêm qua bé nhớ anh không?
Sáng anh thức giấc nghe lòng lạnh đơn
Ðã cùng hẹn biển thề non
Bé đừng tính thiệt so hơn đời này


hahuyenchi


Anh thôi trốn nhủi trong say
Bé đừng ghen sảng những ngày xa đau
Thôi thì vinh nhục có nhau
Bặm môi cùng quẩy gánh sầu mà đi.

hahuyenchi

Together In Triumph And Loss

Last night, darling, did you miss me?
Upon waking, I feel lonely
We have promised to stay united
Don't calculate the odds in this life

In drinking, I refuge no longer
Don't be jealous aimlessly
In triumph and loss, together
Let's brace and carry
The load of sorrow away.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003