Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
LẠC THỦY
HÀ HUYỀN CHI

Giọt lệ tình cờ trên chén rượu vơi
Sầu rụng cho người hay rụng cho tôi
Người dấu được chăng cái tâm manh động
Người xoá được không ký vãng còn tươi

Tôi mở trong tôi chút lòng tư kỷ
Tôi mở trong người một nhánh sông chia
Giọt nước mắt nào chìm trong lạc thủy
Con trăng héo nào soi nẻo u mê

Người đặt ân tình lên trên chiếu bạc
Tôi đặt mạng mình vào cửa ngây si
Người nắm trong tay âm binh súc sắc
Chọn thua cửa này, gom mấy cửa kia

Thì chúc cho người đầy tay hạnh phúc
Thì trả cho người chén ước quạt thề
Thua cũng đáng đời, say không phải lúc
Bài hát rã rời mình hát mình nghe.

hahuyenchi


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003