Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SOURCE OF SADNESS - BẢO NGỌC dịch thơ Hà Huyền Chi
HÀ HUYỀN CHI

Cội Buồn

Chiều đi cây ngẩn ngơ chiều
Nhớ người không nhớ hắt hiu cội buồn
Tập quen cùng nỗi cô đơn
Uống hoài thuốc lú quên còn chưa quên.

hahuyenchi

. Source of sadness

At day's end, trees are sad
Missing you who are so detached
With solitude, I learn to live
For so long taking the medicine
Trying to forget, the potion is ineffective.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003