Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHỚ QUÊN
SƯƠNG MAI


Mẹ tôi tuổi đã tám mươi
Tâm không còn bận sống đời bình an
Mẹ tôi quên chuyện thế gian
Nhưng mà nhớ chuổi Kim Cang thật dài
Mẹ tôi quên chuyện hôm nay
Lại nhớ rất rõ cái ngày... quen ba

Sương Mai


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003