Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TĂM RƯỢU
HÀ HUYỀN CHI

Người đã vì người nhận đớn đau
Ðời thừa toan bỏ lại đằng sau
Cơn vui sủi bọt như tăm rượu  
Lại đắng lòng nhau lúc vắng nhau

hahuyenchi


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003