Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SWAYING MY SHOULDER - BẢO NGỌC dịch thơ Hà Huyền Chi
HÀ HUYỀN CHI
Nghiêng Vai

Mù mù tịch tịch lối rừng
Thênh thang bước nhớ ở cùng bước quên
Ðâu là cõi hạnh, cội phiền
Nệm rơm, gối cỏ hư huyền trăng soi

Sáng nay nghe giọng chim vui
Nghiêng vai chợt thấy gánh đời nhẹ tênh
Dường như em chỉ yêu mình
Trong gương nào thấy bóng anh đâu nào

hahuyenchi

Dịch Tiếng Anh

Swaying my shoulder

In the deep forest
The walk in forgetfullness
Ends in the lane of remembrances
Where is felicity or sorrow
Languorously, the moon shines
On the straw bed and grass pillow

This morning, catching your voice's candor
Swaying my shoulder I feel life's lightweight
You seem to love only yourself
Am I reflected in your mirror?

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003