Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TẾ NHỊ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Thư em viết giữa hai hàng
Viết như chưa viết, buồn càng buồn hơn
Lập lờ giữa trắng và đen
Giữa không và có đôi bên bình tài

Luận về đúng đúng , sai sai
Sao Hôm cười gượng, sao Mai cười trừ

hahuyenchi

Discretion


In between your lines
Some thoughts are expressed,
Not others, plunging me in deep stress.
I dwindle between black and white
With have and have-not equally divided.

Rambling on correct or wrong, alas
Evening Star smiles, Morning Star laughs.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003