Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SAO ÐÀNH LÃNG QUÊN - English version by Bao Ngoc
HÀ HUYỀN CHI

Mưa đi mưa tới
Em buồn em vui
Con tim nhức nhối
Tình xa vời vời

Duyên đi duyên tới
Anh chờ, em mong
Duyên ngoài tay với
Ðời quay mòng mòng

Em xa, rượu gần
Ðâu rồi chính tâm
Em là cõi hạnh
Cũng là sầu lâm

Hôn em một lần
Thơm môi nhiều tuần
Hương còn ngan ngát
Quãng ngày trầm luân

Hát nữa đi em
Những lời gắn bó
Những lời uyên nguyên
Cho lòng mưa gió

Rót nữa đi em
Cho đầy chén nhớ
Cho đầy chén quên
Là duyên, là số

Xa nhau ngàn ngày
Thương yêu còn đầy
Gặp mà chưa gặp
Say còn chưa say

Ðược nằm trong mất
Vui ngoài cơn đau
Giữ lòng chân chất
Gìn đời cho nhau

Mưa đi mưa tới
Xanh chiều, tím đêm
Duyên xưa duyên mới
Sao đành lãng quên?

hahuyenchi

Dịch Tiếng Anh:

How can we forget?

The rain comes and goes
You are sad and happy
My heart aches daily
Love is far away

Swinging by is fate
As you long, I wait
Destiny sprawls out of reach
While life spins around

Distant you are,
But near is the brew
Where is virtue
You are felicity
In a forest of woes

The onetime kiss
Lingers for weeks
Its fragrance pervades
Loaded with misfortune

Sing more, o darling
To praise togetherness
Sincerity and fairness
Love is never ending

Pour out some more
To fill the longing cup
Drop forgetfulness
Hailing our luck and fate

Away from you
Love is still brimming
Have we, or not met
Am I exalted or not yet?

Salvaging what is lost
Rejoicing over pain
Let's stay from all stains
Safeguarding our lives

The rain comes and goes
In blue afternoon
And purple night
Reflecting on past love
Or recent affection
How can we forget?

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003