Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MỘNG...THỰC
MIÊN DU - ÐÀ LẠT


Cuộc đời ta MỘNG nhiều hơn THỰC
Bởi chán tình đời, THỰC đắng cay
Ta cố tìm quên trong MỘNG ảo
Làm thơ để MỘNG hóa mây bay ...

MIÊN DU - ÐÀ LẠT


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003