Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐỪNG HỎI
MIÊN DU - ÐÀ LẠT

Em ơi, đừng hỏi ngày về
Để cho lòng nặng tái tê những sầu
Quê hương xa tắp ngàn dâu
Ngày về trăm mối vạn sầu ai chia ...

MIÊN DU - ÐÀ LẠT

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003