Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MỘT CHÚT HIẾN DÂNG
MIÊN DU - ÐÀ LẠT

Tôi là ai, tôi chẳng bao giờ biết !
Bạn là ai, tôi cũng không tìm hiểu !
Tôi làm thơ, dở, hay, tôi chẳng thiết
Chỉ nhặt chút hương đời góp tiếng yêu...

Người đọc thơ tôi chê, khen, hay, dở !?
Bạn chỉ mỉm cười !.. một thoáng bâng khuâng
Ðời quạnh hiu, tôi bỗng biết làm thơ
Bạn chỉ mỉm cười! .. một chút hiến dâng!

MIÊN DU - ÐÀ LẠT

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003