Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MƯA, GIÓ HOUSTON
VI VI

luân hồi xé bóng u minh
gió gom tro bụi tái sinh vào đời
gió nhập thế, gió rong chơi
gió bay khuất lạc giữa trời tái tê
gió đành mất nẻo đi về
gió thương trăng sáng, gió thề với ai
gió qua biển mặn rừng cay
gió đêm ứa máu, gió ngày lệ băng
gió tự hỏi, gió thưa rằng:
“an nhiên gió lặng, chẳng cần đẩy đưa!”
houston trở nắng... trời mưa
mưa chưa ướt đất, đổ thừa gió bay
mưa tan, gió lại lạc loài
sông ngân chưa thấy, đã thay nhịp cầu
gió nào kịp tắm mưa ngâu
gió tôi trắng bạc gối đầu thế gian
gió đưa, gió đẩy bạt ngàn
gió xuyên sa mạc, gió tàn cõi xa
run run, gió yếu, gió già
gió lang thang trọ mái nhà hư vô

VIVI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003