Jul 16, 2019   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DẠY LÀM THƠ
Hải Bằng HDB
“Lại đây cho chị dạy làm thơ”*
Lựa ý, chọn lời, chớ bậy quơ
Chúc khỏe “sức trâu” dâng cụ cố
Tụng oai “dáng cọp” tặng bà sơ!
Thiện tâm tất nhả toàn châu ngọc,
Ác ý hẳn phun đầy rác rến dơ.
Tật ấy, chứng nào, thôi biết phận
Tao Ðàn đâu phải chốn u mơ.

HẢI BẰNG HDB

* Thơ Hồ Xuân Hương

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003